Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 211/04.06.2020
Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-12023/02.06.2020, al Primarului Municipiului Timișoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
Având în vedere Fișa tehnică nr. 4 din data de 03.06.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 03.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC.2020-12023/ 02.06.2020;
Având în vedere Adresa Directiei Economice nr. SC.2020-12023/03.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere Adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), lit.b), alin.(4), lit. d), alin.(7), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se modifică Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz" conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se modifică Anexa 2 - parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz" conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 38 din data de 07.02.2020 rămân neschimbate.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș:
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură
- Direcției Economice;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara