Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 444/09.09.2019
privind schimbarea destinației spațiului aferent etajelor II și III din Căminul 1 al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiș", situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, pe o perioadă de 10 ani, pentru transmiterea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale - Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 21281/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21281/26.08.2019 al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21281/26.08.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr. 699/29.11.2018 a Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Timiș/Serviciul de Telecomunicații Speciale și adresa nr. SC2018 - 28779/12.12.2019 a Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 382/15.07.2019 privind propunerea de schimbare a destinației etajelor II și III din Căminul 1, evidențiat în CF nr. 444739 Timișoara, nr. cadastral 444739 - C5 (corp H), aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botiș", situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, pentru transmiterea în administrarea Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Timiș pentru desfășurarea activității Serviciului de Telecomunicații Speciale;
Având în vedere avizul conform nr. 9433/9.08.2019 al Ministrului Educației Naționale transmis prin adresa emisă de Ministerul Educației Naționale nr. 1323/12.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2019 - 20956/20.08.2019;
Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 art. 112, alin. (2) și alin. (6), și ale Ordinului nr. 5819/2016 emis de Ministerul Educației Naționale, privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere articolele nr. 867, 868, 869 și 870 Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art. 297, alin. (1), lit. a), art. 298, art. 299, atr. 300 și art. 301; din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 108 lit. a), art. 129, alin. (2) lit. c) , alin. 6 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea de destinație a spațiului aferent etajelor II și III din Căminul 1 al fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botiș", situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56.

Art. 2: Se aprobă transmiterea în administrare a spațiului prevăzut la art.1, către Serviciul de Telecomunicații Speciale - Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș și încheierea Contractului de administrare între Primăria Municipiului Timișoara și Serviciul de Telecomunicații Speciale - Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș.

Art. 3: Se aprobă modelul cadru al contractului de administrare conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Schimbarea destinației și transmiterea în administrare a imobilelor prevăzute la art.1 vor opera de la data predării spațiului până la data de 8.08.2029, dată la care expiră Avizul conform al ministrului educației naționale nr. 9433/9.08.2019.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințează Serviciul Școli, Spitale și Baze Sportive, Direcția Economică și Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Serviciului de Telecomunicații Speciale;
- Liceului Tehnologic de Silvicultură și Agricultură "Casa Verde";
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara