Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 45/29.07.2016
privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de creștere Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 16426/06.07.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. 17/04.07.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creștere Timișoara", înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CP2016-106/04.04.2016;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 2/24.06.2016 privind validarea alegerii consilierilor locali și Hotărârea Consiliului Local nr. 3/24.06.2016 privind declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 5/ 27.01.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creștere Timișoara", cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) și e), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de încetarea mandatelor de reprezentare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creștere Timișoara" ale următoarelor persoane:
1. Maria Saracan
2. Elena Wolf
3. Ramona Isabela Olteanu
4. Rușeț Vasile
5. Traian Stoia
6. Petrică Folică
7. Romanița-Adina-Delia Jumanca
8. Dorel Bogluț
9. Andrei Romulus Petrișor


Art. 2: Se desemnează nouă consilieri locali, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale, care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creștere Timișoara", după cum urmează:
1. DIACONU DAN AUREL
2. MARIȘ DANIELA - MIRELA
3. GRIGOROIU GRIGORE
4. KRISTOF ROBERT
5. ȚUNDREA LUMINIȚA
6. IONESCU SORIN GABRIEL
7. IEREMIA ION - ARDEAL
8. DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL
9. FARKAS IMRE


Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intecomunitară "Polul de creștere Timișoara".

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliției Locale;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Asociației de Dezvoltare Intecomunitară "Polul de Creștere Timișoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara