Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 227/28.11.2016
privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RU 2016-000692/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona ABATOR" Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (3) ale Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliulu Local nr. 617/19.12.2006, având ca beneficiar pe S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L. și elaborat de proiectantul general S.C. SUBCONTROL S.R.L. și proiectantul de specialitate S.C. PLANCONTROL S.R.L., Proiect nr. 1123.07.1.

Art.2: Se mentin condițiile de construire aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006, astfel: reconversia fostului "Abator" într-un complex comercial de tip mall în partea de est în regim de înălțime 2S+P+4E retrase succesiv în conformitate cu avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național al Județului Timiș nr. 2190/13.11.2006 și cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 202/16.05.2001, complex comercial cu suprafața construită de aproximativ 25.000 mp, POT=75%, CUT=3 si edificarea unui complex de birouri, hotel și locuințe în partea de vest pentru care se instituie interdicție temporară de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism și în conformitate cu avizul Consiliului Județean Timiș nr. 117/12.12.2006 eliberat cu aceeași condiție.

Art.3: Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006, se prelungește în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) cu 3 (trei) ani, până la data de 18.12.2019 și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara.
Terenul studiat cuprinde ansamblul cunoscut sub denumirea de "Abator" și este înscris în CF 405688 Timișoara (număr vechi CF 16650), nr. top. 9144, 9145, 9146/1/2, teren în suprafață de 48.468 mp, cu clădiri acces principal corp A și corp B, hale laterale corp C și corp D și turn abator corp E, si se afla in proprietatea S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism. Autorizația de construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. Goldale Real Estate S.R.L.
- Consiliului Județean Timiș;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara