Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 144/15.07.1997
privind privind avizarea Planului Urbanistic Zonal HOTEL CALEA DOROBANTILOR Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0977474/02.07.1997 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c) si (g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se avizeaza Planul Urbanistic Zonal pentru Hotel Calea Dorobantilor
Timisoara, privind terenul inscris in C.F. nr.72741 Timisoara, cu nr.top.
3570/23571/2, cu o suprafata totala de 49588 mp. si avand proprietar Statul
Roman cu drept de administrare operativa in favoarea R.A. "Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat " Sucursala de reprezentare si protocol
"Olanesti".
Beneficiarul, respectiv R.A. "Administratia Patrimoniului Protocolului
de Stat" asociat cu S.C. "RIPS" S.R.L. va obtine celelalte avize si va inainta
spre aprobare Planul Urbanistic Zonal in conditiile Legii
nr.50/1991republicata, conform statutului zonelor protejate.

Art.2: In urma aprobarii Planului Urbanistic Zonal HotelCalea Dorobantilor
Timisoara, acesta se va integra in Planul Urbanistic General Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare isi pierde valabilitatea in cazul in care
beneficiarul nu obtine aprobarea prezentului Plan Urbanistic Zonal.

Art.4:Cu aducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.


Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. "RIPS" S.R.L.
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
STEFAN PITROP
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara