Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 322/29.07.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92008-005982/28.06.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Raportul de Avizare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 01/PV - 06.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) și alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. ELECTROMETAL S.A., S.C. TIM CARDENAS S.R.L., S.C. GRUP ALTO G S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 2.20/2006, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime - conform Avizului Consiliului Județean Timiș nr. 217/19.12.2009 si a Referatului de specialitate nr. U92008-005982/10.05.2010 intocmit de Directia Urbanism, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH2008-004570/12.06.2008., procentul de ocupare al terenului POT max de 40 % si coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3 - pentru Zona mixta - predominant rezidentiala, si POT max de 35 % si coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,05 - pentru Zona de locuire, spații verzi de min 28 % din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 31816 mp este înscris în:
- CF nr. 404434 Timisoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 9336), nr. top. 1248, 1244/1/2, 1249/2, 1251/1, 1251/2, 1251/3/9, 1251/4/7/2/1/1/1, 1244/1/3, 1245/1/1/1, 1246/1, 1247, 1251/4/7/1/1/1/1, reprezentând constructii industriale si edilitare, in suprafata de 23008 mp., cu constructii CAD: C1 Top: 1248, 1244/1/2, 1249/2, 1251/1, 1251/2, 1251/3/9, 1251/4/7/2/1/1/1, 1244/1/3, 1245/1/1/1, 1246/1, 1247, 1251/4/7/1/1/1/1: cabina, put forat, statie pompe P+1E, rezervor 300mc, casa poarta, magazie, cantar, magazie, depozit produse, magazie produse finite, laborator CTE si aprovizionare P+1E, depozit materiale electrice, atelier vopsitorie, hala productie, boiler, centrala termica si cosuri fum, atelier piese si debitare P+1E, hala separatori, sediu administrativ, ateliere Psi P+1E, birou si tipografie P+1E, post trafo 2 bucati, statie neutralizare, hala productie (BLC) si statie pompe, hala prelucrari, casa poarta si bufet, in suprafata de 23008 mp, fiind proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.,
- CF nr. 408623 Timisoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 9336), nr. Top 1244/1/3; 1245/1/1/1; 1246/1; 1247; 1251/4/7/1/1/1/2, reprezentând constructii industriale si edilitare, in suprafata de 1428 mp, cu constructii CAD:C1 Top 1244/1/3; 1245/1/1/1; 1246/1; 1247; 1251/4/7/1/1/1/2 - vopsitorie, fiind proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.,
- CF nr. 412431 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130860), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/2, reprezentând curti constructii, in suprafata de 5070 mp, cu constructii C1 in CF 412431-C1, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL. si S.C. ELECTROMETAL S.A.,
- CF nr. 412431 - C1_ Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130860), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/2, reprezentând hala prelucrari compusa din: 2 hale productie, 1 grup sanitar, 2 garderobe, 1 hol scari parter iar la etaj 3 birouri si 1 terasa, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL., cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS
- CF nr. 416532 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130862), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3 reprezentând curti constructii, in suprafata de 424 mp, cu constructii C1 in CF 416532-C1, fiind proprietatea SC ELECTROMETAL SA SI SC GRUP ALTO G SRL
- CF nr. 416533 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 131536), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/1/2, reprezentând curti constructii, in suprafata de 1048 mp, cu constructii CAD: C1 top: 1251/1; 1251/2; 1251/3/9; 1251/4/7/2/1/1/2 - constructii administrative si social culturale, cladire de proiectare P+4E, in suprafata de 1048 mp fiind proprietatea SC TIM CARDENAS SRL, drept de ipoteca in favoarea BANCA ITALO-ROMENA SP. TIMISOARA si BANCA ITALO-ROMENA SPA AG. TIMISOARA
- CF nr. 416534 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 131536), nr.top.1244/1/3;1245/1/1/1;1246/1;1247;1251/4/7/1/1/2 reprezentând curti constructii, in suprafata de 838 mp, cu constructii CAD: C1 Top: 1244/1/3;1245/1/1/1;1246/1;1247;1251/4/7/1/1/2 - constructii administrative si social culturale, imobil P+2E, in suprafata de 838 mp, fiind proprietatea SC TIM CARDENAS SRL drept de ipoteca in favoarea BANCA ITALO+ROMENA SP. TIMISOARA si BANCA ITALO-ROMENA SPA AG. TIMISOARA
- CF nr. 416532 - C1 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130862), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3 - bufet, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL, cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS
- CF nr. 416532 -C1-U1 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130864), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3/II - 1 bufet, 2 birouri, 1 grup sanitar, cu 132/424 mp teren, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL, cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.

Art. 5: Emiterea autorizatiei de construire se va putea face numai dupa ce terenurile afectate de dezvoltarea tramei stradale vor deveni domeniu public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Instituției Arhitect Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarilor: S.C. ELECTROMETAL S.A., S.C. TIM CARDENAS S.R.L., S.C. GRUP ALTO G S.R.L.;
- Proiectantului: S.C. PILOT TEAM S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara