Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 521/23.10.2014
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului 2014 pentru patru cladiri Fundatiei Umanitare ’’Centrul Vietii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2014-059408/02.10.2014 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Cererea nr E12014-006394/06.03.2014, completata cu adresa nr E12014-024972/30.09.2014, formulata de Fundatia Umanitara "Centrul Vietii";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
In temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiilor Anexei nr 6 privind procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, la Hotararea Consiliului Local nr. 285/30.05.2013;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2014 Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii" cu sediul in Timisoara str. Pictor Ion Negulici, nr.20, CIF 11824792, pentru urmatoarele imobile:
- ap 35, situat in Timisoara,str. Cosmonautilor nr. 2, sc B, et 3;
- ap. 32 situat in Timisoara str. Aleea Ciobanului, nr 3/A;
- ap 12 situat in Timisoara str. Lisabona, nr 7/3, sc C;
- ap 12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran, bl. 74, sc A.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ȘTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara