Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 41/07.02.2012
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 2733/27.01.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) si art. 23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2012; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2012; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii și subvenții pe anul 2012; Anexei nr. 4 - Buget credite interne; Anexei nr. 5 - Program dezvoltare 2012; Anexei nr. 6 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2012, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Instituția Arhitectului Sef, Direcția Dezvoltare, Direcția Comunicare, Direcția de Mediu și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
- Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Timisoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara