Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 85/09.03.2010
privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația Club Banu Sport Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2010-000540 / 24.02.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de Adresa nr.SC2010-000541/11.01.2010 a Asociației Club Banu Sport Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6, alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă asocierea, pentru perioada 11-21 martie 2010, între Municipiul Timișoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 și Asociația Club Banu Sport Timișoara, cu sediul în Timișoara str. Ripensia nr. 33, în vederea finanțării și realizării în comun a programului Turneul "Internaționalele României de badminton Timișoara", ediția a 9-a.
(2) Asocierea se va realiza în perioada 11-21 martie 2010, perioada ce reprezintă durata pregătirii și desfășurării acțiunii Turneul "Internaționalele României de badminton Timișoara", ediția a 9-a, în următoarele condiții:
1. Municipiul Timișoara contribuie în cadrul asocierii cu următoarele:
- sprijină financiar,în condițiile legii, cu suma de 20.000 de lei de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05 Servicii recreative și sportive), organizarea Turneului "Internaționalele României de badminton Timișoara", ediția a 9-a, care se va desfășura în perioada 18-21 martie 2010 ;
- participarea prin reprezentanți legali la ședința tehnica, conferința de presa și la festivități de premiere din cadrul competiției.
2. Asociația Club Banu Sport Timișoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele:
- asigură acoperirea tuturor cheltuielilor necesare organizării și desfășurării Turneului "Internaționalele României de badminton Timișoara", ediția a 9-a, cu excepția celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevăzute la pct.1.;
- organizează procedurile de selecție si achiziționează materialele si serviciile necesare in derularea competiției;
- administrează sumele alocate de la bugetul local, conform pct.4.1, în conformitate cu prevederile legale și numai în scopul pentru care a fost încheiată prezenta asociere, și anume pentru organizarea și desfășurarea Turneului "Internaționalele României de badminton Timișoara", ediția a 9-a;
- pune la dispoziție pentru buna desfășurare a Turneului din punct de vedere logistic și tehnic, Complexul Sportiv Banu Sport, cu sala de concurs și toate anexele necesare;
- acordă la toate meciurile Turneului "Internaționalele României de badminton Timișoara", din perioada 18-21 martie 2010, acces gratuit tuturor persoanelor, cu excepția acțiunilor caritabile;
- va populariza pe toata durata competiției, badmintonul ca disciplina sportivă și recreativă în rândul spectatorilor prezenți pe durata turneului;
- va promova imaginea Municipiului Timișoara și a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pe toate materialele promoționale aferente competiției și evenimentele media.

Art.2: Activitatea financiară a Asociației Club Banu Sport Timișoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
În acest sens, Asociația Club Banu Sport Timișoara va pune la dispoziția Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre.
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu preia și nu răspunde de niciun fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale Asociației Club Banu Sport Timișoara, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4: Se aproba Contractul de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația Club Banu Sport Timișoara, pentru finanțarea și realizarea în comun a Turneului "Internaționalele României de badminton Timișoara", ediția a 9-a, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Comunicare și Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Asociației Club Banu Sport Timișoara
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VERONICA BUMBUC
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara