Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 477/24.09.2013
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 26031/12.09.2013 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea nr. 1.391/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 astfel:
A) Art. 1 se modifică și se completează cu un nou alineat, având următorul conținut:
"(1) Se restricționează accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona din municipiul Timișoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și pe arterele de circulație pe care sunt instituite restricții de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere, denumită în continuare "zonă restricționată".
(2) Zona restricționată poate fi modificată de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara".
B) Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut: "Restricțiile menționate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificații și prin indicatoare de orientare".
C) Art. 3 alin. (1) se completează cu o nouă arteră de circulație, respectiv Aristide Demetriade - pe un anumit tronson, și va avea următorul conținut: ,,Pe arterele care delimitează zona restricționată, identificate potrivit Anexei nr. 1, se poate circula fără restricții, cu excepția următoarelor artere: Bd. Cetății (de la intersecția cu str. Gheorghe Lazăr până la intersecția cu Calea Bogdăneștilor) - Calea Bogdăneștilor - Calea Circumvalațiunii - Bd. Republicii - Str. Gării - Str. G. Pop de Băsești - Str. I. Preyer - Str. Ion Barac - Aristide Demetriade (de la intersecția cu str. Divizia 9 Cavalerie până la intersecția cu Popa Șapcă).
D) Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut: "Restricționarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2200 ś 0600 accesul si circulatia acestora este liber;
b. în intervalul orar 0600 ś 2200 accesul si circulatia acestora sunt permise numai în baza autorizațiilor, legitimațiilor, abonamentelor și avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara".
E) Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut: "Pentru realizarea obiectivelor de interes public local precum și pentru efectuarea lucrărilor în care beneficiar este Primăria Municipiului Timișoara, Comisia de Circulație poate stabili în funcție de situație, accesul liber al autovehiculelor a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone".
F) Art. 6 se modifică și se completează astfel:
"(1) Taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor, legitimațiilor și abonamentelor sunt:
Taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor de circulație pentru sectoarele de drum cu restricție de tonaj de 5 t sunt:
Masa totală maximă autorizată a vehiculului [tone] - Lei/zi
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 50
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 100
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 150
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 200
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 250
Peste 40 t - 300

Taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor de circulație pentru sectoarele de drum cu restricție de tonaj de 3,5 t sunt:
Masa totală maximă autorizată - Lei/zi
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 60
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 100
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 200
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 300
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 400
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 500
Peste 40 t - 600

Tariful perceput pentru obținerea legitimației este de 600 lei.

Tarifele percepute pentru obținerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei
Peste 40 t - 12000 lei
Se pot emite abonamente și pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.
(2) Taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor pot fi indexate anual cu rata inflației.
(3) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă autorizată se calculează prin însumarea masei totale maxime autorizate a autovehiculului cu masa totală maximă autorizată a remorcii, excepție făcând situațiile în care legislația specifică aflată în vigoare prevede alte reglementări".
G) Art. 7 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
"(1) Pot circula tot anul, liber, pe întreg teritoriul municipiului Timișoara următoarele categorii de autovehicule: cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I și S.P.P, aflate în misiune".
H) Art. 8 alin. (1), (2) și (4) se modifică, și va avea următorul conținut:
"(1) Legitimațiile, abonamentele, precum și autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timișoara prin Biroul Transport și Compartimentul Siguranța Circulației din cadrul Serviciul Transport și Siguranța Circulației a Direcției Tehnice. Abonamentele și autorizațiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare și se prezintă la control însoțite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul și autorizația nu sunt transmisibile. Legitimațiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie la cerere și sunt transmisibile.
(2) Modelul autorizației, legitimației și abonamentului este prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Sumele încasate prin eliberarea autorizațiilor, legitimațiilor și abonamentelor se fac venit la bugetul local al Municipiului Timișoara".
I) Art. 8 alin. 3 se elimină, urmând a se renumerota alineatele.
J) Art. 10 alin. (1) și alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarâre fara a poseda autorizatie de circulatie, legitimație, abonament sau avizul Comisiei de Circulație ori cu autorizatie nevalabila pentru tonajul sau traseul respectiv, precum și cu autorizația, legitimația sau abonamentul nevalabile;
b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotărâre;
c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cântarita depaseste masa totala maxima autorizata;
d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântarire solicitate de agentii constatatori
e. refuzul de a prezenta autorizatia de circulatie, legitimația, abonamentul sau avizul Comisiei de Circulație la solicitarea agentilor constatatori.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenții Poliției Rutiere, agenții Poliției Locale precum și de către consilierii Biroului Transport și Compartimentului Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 379/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, se revocă.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Poliției Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara