Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 261/28.06.2005
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Timișoara în administrarea Ministerului Educației Cercetării și Tineretului prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș a unor unități de învățământ în vederea reabilitării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-10851/14.06.2005 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu art.4 din Legea 440/2003 privind ratificarea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România și a art.4 din Legea 439/2003 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România;
Având în vedere adresele nr. 8728/02.12.2004 și 1898/04.03.2005 înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. D82004-7302/02.12.2004 respectiv D72005-1327/04.03.2005, Inspectoratul Școlar al Județului Timiș solicită transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului prin Inspectoratul Școlar al Județului Timiș a unor unități de învățământ în vederea reabilitării;
În conformitate cu art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (g) și art. 125 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Timișoara în administrarea Ministerului Educației Cercetării și Tineretului prin Inspectoratul Școlar Județean Timișoara, a imobilelor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ și care fac parte din domeniul public al municipiului Timișoara prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 se efectuează pe perioada realizării lucrărilor de reabilitare până la recepția finală. Transmiterea se va face pe baza unui protocol de predare primire ce se va încheia între cele două părți;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Inspectoratului Școlar al Județului Timiș;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara