Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 475/26.09.2019
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în domeniul privat al Municipiului Timișoara, către DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr.  SC2019-20328/09.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
     Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019-20328/09.08.2019 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019 - 20328/09.08.2019;
    Având în vedere Adresa nr SC2019-8391/04.04.2019, a DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA  
    Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de  09.05.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 12/26.06.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr.549/24.10.2018;
   Având în vedere avizul   Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
   Având în vedere art. 298 și 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind  Codul administrativ;
     În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    În temeiul  art. 139 alin.(1) și (3) și art.196  alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pe o perioadă de 10 ani, a umătoarelor spații:
     - Str. Platanilor nr.2, Mansardă - Activități de asistență socială fără cazare; înscris în CF vechi 8136, nr. top 16892/1, 16892/2, 16814-16815/2, 16812-16813/2, 16813-16811/2, nr. CF construcție 417901-C1
    - Str. Corneliu Sălceanu, nr.17 - Activități de asistență socială fără cazare; înscris în CF vechi 142581, nr. top.6986/1, nr. CF construcție 408781-C1
    - str. Inocențiu Klein, nr.29 - Activități ale Căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji;  înscris în CF 439879 Timișoara, nr. top.6439,6440,6441,6442/2, CF construcție 439879-C2 și 439879-C1
    - B-dul 16 Decembrie 1989, nr.15 - Activități de asistență socială fără cazare, înscris în CF vechi 5084, nr. top.12214, nr. CF construcție 402478-C1, CF Individual 4012478-C1-U13.

Art.2:  De la data aprobării prezentei hotărâri, încetează dreptul de folosință gratuită atribuit prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 399 din 31.10.2017, referitor la spațiile prevăzute în Art.1.

Art.3: Se aprobă modelul cadru de contract de administrare conform Anexei care face integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă încheierea contractului de administrare.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest.  

Art.6: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
           - Instituției  Prefectului - Județul Timiș;
           - Primarului Municipiului Timișoara;
           - Direcției Urbanism;
           - Direcției Generală Drumuri , Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
           - Direcției Economice;
           - Direcției de Mediu;
           - Direcției Dezvoltare;
           - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
            - Direcției Clădiri,  Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
           - Serviciului  Școli, Spitale și Baze Sportive;
           - Direcției Comunicare-Relaționare;
        - Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calității;
           - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
           - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara