Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 421/30.11.2010
privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Timisoara si SC Metcons 7 SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC 2010-24967/19.10.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere cererea inregistrata cu nr. SC2007-015289/03.07.2007 a SC METCONS 7 SA prin care solicita realizarea unui schimb de teren intre Municipiul Timisoara si SC Metcons 7 SA, pentru parcela de teren pe care este prevazut construirea inelului II de circulație, suprafața afectata fiind de 3758 mp
Având în vedere procesul verbal din data de 15.10.2010 al Comisiei de negociere cu tertii constituita in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/2008 modificata de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.66/2009 si de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.379/2010;
Avand in vedere adresa cu numarul DP2010-008690 din data de 18.10.2010 a SC Metcons 7 SA
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) si art. 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a urmatoarelor terenuri:
- Teren intravilan situat in Timișoara str. Socrate înscris in CF nr. 405510 provenita din conversia de pe hârtie a CF.119431 top 9504/1/2 in suprafață de 1211 mp;
-Teren intravilan situat in Timisoara str.Nicolae Popescu nr.1 (Homorod ) înscris in CF 409192 top 18625 Municipiul Timisoara in suprafața de 6387 mp ;
-Teren intravilan (Gradina) situat in Timisoara str.Martir Silviu Motohan (Irlanda) nr.11 înscris in CF 406399 top 30200 in suprafața de 399 mp ;
-Teren intravilan str.Brancoveanu înscris in CF.405572 provenita din conversia pe hartie a CF. nr. 5439,top 13686/15 , in suprafata de 775 mp ;
-Teren intravilan str.Brancoveanu înscris in CF.405570 provenita din conversia pe hartie a CF. nr. 5439,top 13686/14 in suprafata de 737 mp.

Art.2: Se aproba schimbul intre terenul proprietatea SC Metcons 7 SA in suprafata de 3758 mp,din suprafata totala de 14003 mp inscris in CF nr.403877,nr. top 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2, provenita din conversia de pe pe hârtie a CF.100017 Timișoara situat pe str. Demetriade , intre Iulius Mall si Praktiker avand valoarea unitara estimata de 513 euro/mp si valoarea de piata estimata la 1.927.900 Euro si urmatoarele terenuri proprietatea Municipiului Timisoara cu valoarea de piata totala estimata la 1.755.000 Euro:
- Teren intravilan situat in Timișoara str. Socrate înscris in CF nr. 405510 provenita din conversia de pe hârtie a CF.119431 top 9504/1/2 in suprafață de 1211 mp. evaluat la data de 09.08.2010 la 641 Euro/ mp;
-Teren intravilan situat in Timisoara str.Nicolae Popescu nr.1 (Homorod ) înscris in CF 409192 top 18625 in suprafața de 6387 mp evaluat la data de 09.08.2010 la 96 euro/mp;
-Teren intravilan (Gradina) situat in Timisoara str.Irlanda nr.11 înscris in CF 406399 top 30200 in suprafața de 399 mp evaluat la data de 09.08.2010 la 253 euro/mp;
-Teren intravilan str.Brancoveanu înscris in CF.405572 provenita din conversia pe hartie a CF. nr. 5439,top 13686/15 in suprafata de 775 mp evaluat la data de 09.08.2010 la 175 Euro/mp;
-Teren intravilan str.Brancoveanu înscris in CF.405570 provenita din conversia pe hartie a CF. nr. 5439,top 13686/14 in suprafata de 737 mp evaluat la data de 09.08.2010 la 175 Euro/mp;
Conform rapoartelor de evaluare intocmite la data de 09.08.2010 respectiv 12.08.2010 de SC IT Business Management S.R.L.,care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Municipiul Timișoara nu datorează S.C. METCONS 7 SA diferența de preț în sumă de 172.900 euro, rezultată în urma evaluării terenurilor propuse la schimb.

Art.4: Documentatia Topo Cadastrala de dezmembrare a terenului proprietatea SC Metcons SA. propus pentru schimb cade in sarcina SC.Metcons 7 SA.
Taxele notariale pentru efectuarea schimbului , vor fi suportate in cote parti egale de catre Municipiul Timisoara si SC Metcons 7 SA .

Art.5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu , si Serviciul Banca de Date Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituției Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare,
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- SC Metcons 7 SA
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara