Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 386/29.11.2011
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timișorean 2011"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-25626/16.11.2011 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educației fizice și sportului,actualizata;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 6 , din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba alocarea sumei de 80.000 lei, de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură,recreere și religie" (67.02.05."Servicii recreative și sportive"), in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timișorean 2011".

Art. 2: (1) Suma alocată va fi utilizată pentru urmatoarele categorii de nominalizari:
- premierea celor mai buni sportivi la disciplinele sportive individuale olimpice si neolimpice;
- premierea celor mai buni sportivi de la echipele de jocuri sportive;
- premierea celor mai buni antrenori, care au pregatit sportivii nominalizati la disciplinele sportive individuale si echipele de jocuri sportive;
- premierea cluburilor sportive de top.
(2) Finantarea va fi utilizata pentru acoperirea urmatoarelor categorii de cheltuieli necesare, in organizarea si desfasurarea Galei: premii in bani pentru sportivi si antrenori, nominalizati pe categorii; trofee, distinctii; cheltuieli pentru promovare eveniment; tiparituri; cheltuieli pentru momente artistice; pavoazare locatie.
(3) Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei actiuni se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: "Gala Sportului Timișorean 2011" va fi organizata de catre Municipiul Timisoara, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari..

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu si Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara