Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 424/27.11.2007
privind dezmembrarea și unificarea parcelelor cu nr.topo 394 și topo 393/a, înscrise în CF nr.636 Freidorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-5379/29.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare art.44 și art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea parcelelor cu nr. topo 394 în suprafață de 23019 mp și topo 393/a în suprafață de 11509 mp înscrise în CF nr.636 Freidorf, conform documentației pentru dezmembrare și unificare nr.68/2007, întocmită de PFA ing. Mamut Pertișor, care face parte intrgrantă din prezenta hotărâre, astfel :
a) nr.topo 394 -teren intravilan în suprafață totală de 23019 mp, cu casă parter și anexe parter din str.C.Andreescu nr.107, în proprietatea municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere, nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria Timișoara asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007, se va dezmembra în două parcele:
- nr.topo 394/1 teren intravilan în suprafață de 22.894 mp, în str.C.Andreescu nr.107, în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria Municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007;
- nr.topo 394/2 teren intravilan în suprafață de 125 mp, cu casă parter și anexe parter în str.C.Andreescu nr.107, în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria Municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007;
b) nr. topo 393/a teren intravilan în suprafață totală de 11.509 mp, cu casă parter și anexe parter în str.C.Andreescu nr.109 în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria Municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007, se va dezmembra în două parcele :
- nr.topo 393/a/1 teren intravilan în suprafață de 7749 mp, din str.C.Andreescu nr.109, în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria Municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007
- nr.topo 393/a/2 teren intravilan în suprafață de 3760 mp, cu casă parter și anexe parter, din str.C.Andreescu nr.109 în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria Municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007

Art.2: Se aprobă unificarea nr.topo 394/2 în suprafață de 125 mp cu nr.topo 393/a/2 în suprafață de 3760 mp, rezultând parcela cu nr.topo 393/a/2-394/2 -teren intravilan în suprafață de 3885 mp cu două case parter și anexe parter din str.C.Andreescu nr.107-109 în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria Municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007, parcelă care se va înscrie într-o carte funciară nouă, conform proiectului nr.68/2007 întocmit de persoana fizică autorizată Mamut Petrișor, proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Direcției de Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara