Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 411/16.11.2010
privind radierea dreptului de administrare al Școlii Sportive de Elevi Timișoara asupra imobilului situat pe Blv. Vasile Pârvan nr.5, Timișoara, înscris în CF nr. 414775, top 9512, în suprafață de 3463 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-26833/08.11.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe și al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara" și Lista proiectelor prioritare, avizată de Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale prin Decizia nr. 7/17.05.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 27/26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timișoara";
În baza articolului 166, alin. 41 din Legea nr. 84/1995 privind învățământul;
În baza Hotărârii de Guvern nr.1016/2005 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c), alin. 5 lit.a), art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se solicită radierea dreptului de administrare al Școlii Sportive de Elevi Timișoara asupra imobilului situat pe Blv. Vasile Pârvan nr. 5, Timișoara, înscris în CF nr. 414775, top 9512, în suprafață de 3463mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Instituția Arhitectului Șef și Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Școlii Sportive de Elevi Timișoara;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara