Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 543/28.11.2006
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 -23434/21.11.2006, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) lit. b) și d), alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completatăde Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, astfel:
"Se aproba suplimentarea din bugetul local, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței peste cele stabilite prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2006, în conformitate cu Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.2: Se renumeroteaza anexele care fac parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr.479/31.10.2006, astfel:
- Anexa nr.1 cuprinzand metodologia privind acordarea ajutoarelor de încălzire pentru sezonul 2006 - 2007, acordate unor categorii dafavorizate devine Anexa nr.2;
- Anexa nr.2 cuprinzând formularul tipizat de declarție devine Anexa nr.3;
- Anexa nr.3 cuprinzând tabelul privind limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obține din vânzarea sau utilizarea bunurilor mobile deținute în proprietate care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei deținute în proprietate, pentru perioada noimebrie 2006 - aprilie 2007 devine Anexa nr.4.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia Asistenta Sociala Comunitara si S.C. COLTERM S.A. .
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară
- Direcției Urbanism
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relatii Publice;
- Directiei Asistenta Sociala Comunitara;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Centrului de Consiliere pentru Cetateni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUȘCAȘ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara