Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 420/29.11.2005
privind majorarea capitalului social al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 19969/21.11.2005, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile legale în vigoare și în conformitate cu atribuțiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al SC Colterm SA;
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, art. 15 (2) și art. 113 alin. 1 litera e;
În conformitate cu actul constitutiv al societății - art. 10, art. 14 litera h, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2003 - privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. și S.C. CALOR S.A.;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată, art. 5 (2);
Conform C.F. nr. 16439 nr. cadrastral 1179, 1181, și 1185, etc. /6
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) și (j) și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă înscrierea în evidența mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timișoara a următorului imobil: teren cu clădire - situat în Timișoara str. Piatra Craiului nr. 3, identificat conform CF nr. 16439, numărul cadastral 1179, 1181, 1185 etc. /6, compusă din teren în suprafață de 244 mp și construcție în regim P+M.

Art.2: Se aprobă majorarea capitalului social al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu suma de 1.249.700 RON (12.497.000.000 lei vechi ) prin aportul în natură al acționarului unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentând următoarele imobile:
- teren cu clădire - situat în Timișoara str. Piatra Craiului nr. 3, identificat conform CF nr. 16439, numărul cadastral 1179, 1181, 1185 etc. /6, compusă din teren în suprafață de 244 mp și construcție în regim P+M;
- teren situat în Timișoara str. Piatra Craiului nr. 3, identificat conform CF nr. 126169, nr. cadastral 1179-1181 , 1185, 1189/1, 1179-1181, 1185, 1189-1190/5, 1182, 1187-1188/3/1/2 în suprafață de 104 mp.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara