Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 8/14.01.2020
privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara situate in Calea Sagului, str. Rusu Sirianu si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2019- 26968/23.10.2019 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 26968/23.10.2019 al Directiei de Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST - Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.12.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 26968/23.10.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si Regulamentul cadru de aplicare;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 867/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;
In temeiul prevederilor Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 354/2011 privind modificarea Regulamentului de functionare a cimitirelor si crematoriilor apartinand Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 65/21.02.2017- privind indexarea cu rata inflatiei corespunzatoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru si a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2017 practicate in cimitirele apartinand Primariei Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) si art. 297 alin. (1), lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiu de fundamentare si oportunitate a deciziei privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara situate in Calea Sagului, str. Rusu Sirianu si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba tarifele privind serviciile de inhumare, funerare si de curatenie care se vor percepe in cimitirele Rusu Sirianu, Calea Sagului si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului cuprinse in Anexa la Studiu de fundamentare si oportunitate a deciziei privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane Rusu Sirianu, Calea Sagului si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului din Municipiul Timisoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de concesiune de servicii avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane situate pe Str. Rusu Sirianu si pe Calea Sagului din Municipiul Timisoara- Lotul 1, conform Anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Se aproba Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de concesiune de servicii avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirului uman situat pe Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului din Municipiul Timisoara- Lotul 2, conform Anexei 4 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Se aproba Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii avand ca obiect prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane apartinand Municipiului Timisoara situate pe str. Rusu Sirianu, Calea Sagului si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului din Municipiul Timisoara, conform Anexei 5 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6: Se aproba modelul de contract de concesiune conform Anexei 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST- Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare, Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art. 8: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 227/24.04.2018- privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 657/12.12.2018- privind modificarea Anexelor nr. 2, nr.3 si nr.4 aprobate prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 227/24.04.2018 - privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara.

Art. 9: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Urbanism;
- Directia Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Biroului Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara