Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 431/16.10.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Amenajare statie de distributie carburanti, împrejmuire si elemente de signalistica", Calea Dorobantilor nr. 49/A, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-014329/07.10.2015 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 10/08.06.2015 , Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 23/10.09.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 59 din 16.09.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Amenajare statie de distributie carburanti, imprejmuire si elemente de signalistica", Calea Dorobantilor nr. 49/A, C.F. nr. 437223, nr. Cad. 437223, Timișoara, având ca beneficiari pe TUDUCAN TEODOR CRACIUN si TUDUCAN VIORICA GIANINA, întocmit conform Proiectului nr. 26-DOR-15, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Regim de inaltime max P+1E, H max cornisa = 6.0, CUT max = 0,5, POT max = 70 %, spații verzi si plantate - min 15.00 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 59/16.09.2015, se propune amenajarea unei statii de distributie carburanti, imprejmuire si amplasarea unor semne de signalistica.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Amenajare statie de distributie carburanti, imprejmuire si elemente de signalistica", Calea Dorobantilor nr. 49/A, C.F. nr. 437223, nr. Cad. 437223, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Art. 4: Terenul reglementat în suprafață totală de 498 mp, este inscris in C.F. nr. 437223 mp, nr. topografic 437223 - curti, constructii, proprietari fiind TUDUCAN TEODOR CRACIUN si TUDUCAN VIORICA GIANINA.

Art. 5: Conform Avizului Comisiei de Circulatie NR. DT2015-002668/ 01.10.2015, se propune studierea amplasarii pe domeniul public (parcela aflata in prezent, in proprietatea Statului Roman, nr. cad. 437222) a unei suprafete de 910 mp. ca zona verde reglementata si 30 locuri de parcare publice, precum si a amenajarilor rutiere si dotarilor tehnico - edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, ce se vor realiza pe cheltuiala investitorului, conditionata de clarificarea situatiei juridice a terenului necesar realizarii locurilor de parcare publice. Art. 6: Potrivit Avizului Comisiei de Circulatie mentionat mai sus, lucrarile propuse pe nr. Cad. 437222, vor fi finalizate pana la intabularea obiectivului propus prin prezenta documentatie.

Art. 7: Reglementările privind autorizarea construcțiilor si a amenajărilor vor fi aplicate în concordantă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Amenajare statie de distributie carburanti, imprejmuire si elemente de signalistica", Calea Dorobantilor nr. 49/A, C.F. nr. 437223, nr. Cad. 437223, Timișoara, si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara