Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 364/30.10.2007
privind atribuirea prin contract de concesiune fără licitație publică către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei a suprafeței de 426,19 m.p. din terenul cuprins în C.F. nr. 13176 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nrSC2007 - 22308 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sanatate, protecție socială, turism, ecologie ,sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere solicitarea nr. SC2007- 22308/08.10.2007 inregistrata de catre Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicata;
În temeiul art. 45 alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicata .


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba concesionarea fără licitație publică către Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei cu sediul in Timisoara bv.C D Loga nr.7 a terenului în suprafață de 426,19 m.p. din parcela cu nr. top= 5490-5491 in suprafața totala de 1569 mp , inscris in cf = 13176 Timisoara , Municipiului Timișoara -Domeniul Public, pe o perioadă de 49 ani .
Destinația terenului ce se va concesiona va fi conform solicitari pentru construirea unei gradinite destinata satisfacerii nevoilor educationale ale familiilor din zona.

Art.2: Dezmembrarea terenului concesionat se va face prin grija concesionarului , care va suporta și taxele necesare întocmirii și avizării documentației de dezmembrare.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Institutiei Prefectului - i Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
-Directiei Comunicare;
-Directiei Drumuri si Transporturi;
-Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul calitatii;
- Biroului Relații Publice;
- Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei ;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRISAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara