Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Hotararea Consiliului Local 333/03.08.2010
Privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.129630/19.07.2010 al Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu, privind modificarea Statului de Funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Directia de Evidență a Persoanelor Timișoara, urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010, de încadrare în numărul maxim de posturi stabilit și comunicat de Instituția Prefectului Județului Timiș ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comeț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Comunicarea Nr. 8099/S4/13.07.2010 a Instituției Prefectului județului Timiș privind încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit de prefect ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.40/2006 privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Timișoara cu personalitate juridică ;
Având în vedere Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.381/2006 - privind modificarea Organigramei , Statului de Funcții, funcțiilor publice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.317/2008 privind aprobarea Statului de funcții și a funcțiilor publice la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara ;
Avân în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Statul de Funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, conform Anexelor 1, 2 și 3 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințeaza Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituției Prefectului Județului Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara ;
- Serviciului Juridic ;
- Direcției Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Economice ;
- Direcției Comunicare ;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIȚA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara