Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2016
privind indexarea cu rata inflației corespunzătoare anului 2015 și reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru și a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-2918 din 08.02.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 354/25.10.2011 - privind modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor și crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 266/2005 - privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei și Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 291/2013 - privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu și a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 50/13.02.2015 - privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile funerare și a tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 227/08.09.2015 art.291, privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit.a) și art.36 alin. (2) lit. d) coroborat cu art.36 alin 6 lit. (a) pct.17, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea pentru anul 2016, prin indexarea cu rata inflației corespunzătoare anului 2015 și reactualizarea cotei TVA 20%, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru și a concesiunii locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara, conform anexei Notă de fundamentare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare;
- S.C. AdhMatkons S.R.L.;
- S.C. DenisAlex S.R.L.;
- S.C. GOD Company S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara