Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 97/26.02.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-000279/ 22.01.2013 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 405/20.11.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timișoara";
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 24/15.12.2011 si Avizul Favorabil nr. 14/19.07.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9251 din 08.10.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 303/2011, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max P+2E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2012-002452/ 15.11.2012, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spații verzi de 25% din suprafața totală a parcelei, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9251 din 21.10.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Timișoara, timp in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul reglementat in documentatia de urbanism - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, în suprafață de 18 021 mp, este inscris in:
- C.F. 430850, Nr. Top 430850, in suprafata de 1 000 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L, avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A.;
- C.F. 430847, Nr. Top 430847, in suprafata de 7 202 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A.;
- C.F. 430848, Nr. Top 430848, in suprafata de 311 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 430849, Nr. Top 430849, in suprafata de 3 308 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 430851, Nr. Top 430851, in suprafata de 780 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 430852, Nr. Top 430852, in suprafata de 580 mp, teren intravilan, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA (conform extras C.F. nr. 430852, nr. cad. 430852, din data de 19.10.2011, aceasta suprafata de teren a fost in proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., si conform Ofertei de donatie nr. 354/14.03.2012, a trecut in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, avand la rubrica observatii "teren intravilan pentru drum");
- C.F. 401658 (C.F. vechi: nr. 129434, nr. top vechi: 2073/1/1/1, provenita din conversia de pe hartie a C.F. 129434), Nr. Top 401658, in suprafata de 523 mp (din acte:-; masurata: 523), teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 401482 (C.F. vechi: nr. 151130, provenita din conversia de pe hartie a C.F. 151130), Nr. Top 2070/2, in suprafata de 3 000 mp (din acte: 3 000 mp; masurata: -), teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 401655 (C.F. vechi: nr. 151144, nr. top vechi: 2073/1/2/1, provenita din conversia de pe hartie a C.F. 151144), Nr. Top 401655, in suprafata de: 520 mp - din acte, masurata: 523 mp), teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A.;
- C.F. 430853, Nr. Top 430853, in suprafata de 802 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
La documentatia prezentata, a fost depus Acordul Bancii Comerciale Romane S.A., Nr. 939/25.01.2013.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Tehnice;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Scoli, Spitale, Baze Sportive și Instituții Culturale;
-Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Audit;
-Biroului Managementul Calității;
-Compartimentului Control;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara