Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 243/25.06.2020
privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-13604/22.06.2020 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13604 /22.06.2020 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 13604/22.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcției Economice din data de 24.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.42/ 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național ,,Timișoara- Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
În conformitate cu 129 alin. (1), art. 129 alin.(2), lit. d) coroborat cu alin.(7) lit. d) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și (3) , art. 196 alin. (1), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actiunile pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" , prezentate în Anexă.

Art.2: Se aproba încheierea contractului de finanțare cu Asociația ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii" in vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020, în sumă de 6.800.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/18.05.2020.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției de Evidență a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara