Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Hotararea Consiliului Local 52/03.08.2016
privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18754/29.07.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 428 din 24.11.2009 - privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii "Louis Țurcanu" a construcțiilor "Creșa cu program săptămânal nr. 17" și "Spălătorie creșă" situate în Timișoara str. Drăgășani;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 548 din 11.11.2014 - privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii "Louis Țurcanu" prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcțiilor -"Creșa cu program săptămânal nr. 17" și "Spălătorie creșă" situate în Timișoara str. Drăgășani;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.108 din 05.04.2016 - privind infiintarea Serviciului Public Crese si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciului Public Crese Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr. SC2016-018644/28.07.2016 prin care Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" renunta la dreptul de admnistrare asupra imobilelor care au facut obiectul Hotararii Consiliului Local nr. 428 din 24.11.2009;
Conform art. 869 și art. 868 din Codul Civil.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), art.36 alin.(5) lit.a) si art.36 alin.(6 ) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se retrage dreptul de administrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra imobilelor situate în Timisoara, strada Dragasani , nr.1.
Art. 2: Se transmite imobilul situat in Timisoara, strada Dragsani , nr.1 in administrarea Serviciului Public Crese al Municipiului Timisoara.
Art. 3: Destinatia imobilelor prevăzute la articolul 2 rămâne aceea de creșă.
Art. 4: Predarea imobilelor in administrarea Serviciului Public Crese se va face de o comisie stabilită prin Dispoziție a Primarului.
Art. 5: Se aprobă stabilirea sediului social al Serviciului Public Creșe în imobilul din Timișoara, strada Drăgășani nr.1.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Prestări Servicii Timiș;
- Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu";
- Serviciului Public Crese al Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara