Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 140/27.04.2020
Privind aprobarea utilizarii din fondul de rezerva bugetara aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 9249/24.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 9249/24.04.2020 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9249/24.04.2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 5 din 30.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 7 din 04.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 8 din 09.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara al Municipiului Timisoara a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.
Art. 2: Suma de 2.000.000 lei reprezentand fondul de rezerva bugetara aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 2.000.000 lei pentru Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.
Raspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevazut revine Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes, beneficiar al sumei.
Art. 3: Alocarea sumei de 2.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes, Cap. 54 "Alte servicii publice generale", subcapitol "Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale".

Art. 4: Modificarile aprobate vor fi adaptate in Bugetul local al Municipiului Timisoara aprobat pentru anul 2020, respectiv in Bugetul general consolidat al Unitatii administrativ teritoriale a Municipiului Timisoara pe anul 2020.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica a Municipiului Timisoara si Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara