Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 214/30.05.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-007687/ 25.05.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/20.09.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 10/11.05.2017;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean Timis nr. 15/12.04.2017, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3171/08.12.2016, adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 09/28.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara,, având ca beneficiar pe S.C. IULIUS TRUST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 12.04/152//2016, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: pentru UTR 2:
- Zona M_4: regim de inaltime = 3S+D+P+26E+Er, H max=155m / Hc=140m;
- Zona M_2: regim de inaltime = 2S+D+P+10E+Et, H max=60m;
- Zona M_3: regim de inaltime = 2S+D+P+15E+Et, H max=95m;
- Zona M_1: regim de inaltime = 2S+D+P+3E+Etehnic, H max=32m;
- Zona M_v: regim de inaltime = 2S+D+Pp, H max=12m;
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2016-002833/13.10.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 85%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.5, spații verzi de 15.00% din suprafața totală a parcelei.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat, alcătuit din 10 de parcele, în suprafață totală de 101435 mp, este:
· Inscris in CF nr. 443622, Nr.cad. 443622, in suprafata de 2390 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod și/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
· Inscris in CF nr. 443623, Nr.cad. 443623, in suprafata de 2809 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod și/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
· Inscris in CF nr. 443624, Nr.cad. 443624, in suprafata de 2150 mp, proprietar United Business Center 2 Timisoara SRL - Interdicții de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare în favoarea CEC BANK SA
· Inscris in CF nr. 443625, Nr.cad. 443625, in suprafata de 46900 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod și/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
· Inscris in CF nr. 443633, Nr.cad. 443633, în suprafata de 2782 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod și/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
· Inscris in CF nr. 443634, Nr.cad. 443634, în suprafata de 2746 mp, proprietar SOCIETATEA "UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA" SRL;.........................
· Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod și/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
· Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, în suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod și/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
· Inscris in CF nr. 444727, Nr.cad. 444727, în suprafata de 2332 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL;
· Inscris in CF nr. 444728, Nr.cad. 444728, în suprafata de 6399 mp, proprietar SOCIETATEA "UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA" SRL.
La documentatia Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara, au fost atasate urmatoarele acorduri notariale in vederea realizarii PUZ: nr. 3417/07.10.2016 - S.C. IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA S.R.L., - nr. 3418/07.10.2016 - S.C. IULIUS MALL TIMISOARA S.R.L., - nr. 3083/06.10.2016 - UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA S.R.L., - nr. 3084/06.10.2016 - UNITED BUSINESS CENTER 2 TIMISOARA S.R.L., - nr. 1459/17.05.2017 - UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA S.R.L.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism, în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltate U7rbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara