Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 91/20.09.2016
pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol și parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016- 22631/15.09.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021966 din 08.09.2016, înregistrată la Direcția Comunicare de către Petromaneanț Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia și Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai imobilului din Timișoara, strada Romulus nr.32, etaj parter și subsol ,nr.ap. Restaurant ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6 prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare pentru prețul de 120.000 euro.
Având în vedere Adresa cu nr 2210 din 28.07.2016 , emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-021966 din 13.09.2016 a Biroului Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-021966 din 12.09.2016 a Biroului Școli-Spitale,Compartiment Școli ;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2016-021966 a Biroului Sport-Cultură, Compartiment Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din data de 20.09.2016;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol și parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro., nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol și parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro., anexă la prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cabinetul Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din carul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Domnilor Petromaneanț Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia și Bîlc Marin;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara