Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 93/30.03.2010
privind aprobarea criteriilor si a procedurii de selectie a directorului la S.C. Horticultura S.A. Timișoara, S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, S.C. Piețe S.A. Timișoara, S.C. Drumuri Municipale S.A. Timișoara si constituirea Comisiei de selectie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 6684/23.03.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) si art.63 alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba procedura de selectie prevazuta in Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: In vederea selectarii directorului la S.C. Horticultura S.A. Timișoara, S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, S.C. Piețe S.A. Timișoara si S.C. Drumuri Municipale S.A. Timișoara, se aproba urmatoarele criterii de selectie :
a) aptitudini legate de procesul decizional (capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, capacitatea managerială) probate printr-un test adecvat;
b) absolvirea unor cursuri în domeniul management și experienta de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă : minim 5 ani si vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim 10 ani;
c) elaborarea unor propuneri de restructurare și relansare a societatii comerciale, aplicabile imediat, avand în vedere indicatorii de referinta, obiectivele și criteriile de performanta ce trebuie îndeplinite;
d) capacitatea de analiza si sinteza, cunoștințe privind legislatia probate prin test scris;
e) pregătirea de specialitate, abilitățile de comunicare, motivația candidatului.

Art.3: Se desemneaza Comisia de selectie cu urmatoarea componenta:
1. Ciuhandu Gheorghe - Primarul Municipiului Timișoara;
2. Cojocari Ioan - Secretarul Municipiului Timisoara;
3. Chis Culita - Director Executiv al Directiei Drumuri si Transporturi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
4. Ciupa Vasile - Director Executiv al Directie de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
5. Țoancă Radu - consilier local;
6. Ciuhandu Ovidiu - consilier local;
7. Sarafolean Silviu - consilier local;
8. Jichici Ciprian - consilier local;

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, S.C. Horticultura S.A. Timisoara, S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, S.C. Piete S.A. Timisoara, S.C. Drumuri Municipale S.A. Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Directiei de Drumuri si Transporturi;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Resurse Umane;
- S.C. Horticultura S.A. Timisoara;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara;
- S.C. Piete S.A. Timisoara;
- S.C. Drumuri Municipale S.A. Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara