Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 402/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare și servicii", strada Ovidiu Cotrus, Timișoara - SC Imobiliare Italiana SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92008-005490/16.09.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare și servicii", strada Ovidiu Cotrus Timisoara având ca beneficiar pe S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 3.09/2007, realizat de S.C. Pilot Team S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+2E+Eparțial, sub rezerva asigurării accesului auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr.TH2008-004394/12.06.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1,8, spații verzi de 20% din suprafața totală a terenului, conform Avizului ARPMT nr. 4393/13.08.2008

Art.3 : Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare și servicii", strada Ovidiu Cotrus Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafață totală de 39.350 mp este identificat prin CF nr. 4113 Freidorf, nr. cad A 1366/1/8/1 în suprafață de 30.895 mp proprietatea privată a societății S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L. și CF nr. 5231 nr. cad A 1366/1/8/2, în suprafață de 8.003 mp și CF nr. 5232 nr. cad A 1366/1/8/3, în suprafață de 452 mp, proprietatea privată a SC COM R.R. SRL Timișoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare și servicii", strada Ovidiu Cotrus Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse, exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent Planului Urbanistic General aprobat prin Hotăreârea Consiliuliu Local nr. 157/2002 și va putea fi eliberată doar după reglementarea situației juridice a terenurilor afectate de drumul propus prin documentație.

Art. 6:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Pilot Team S.R.L.;
-Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara