Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 93/29.03.2011
privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafete de teren catre SC METALTIM SA Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-5514/18.03.2011, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală , juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului local al Municipiului Timișoara;
Avînd în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 140/25.03.2008 - privind concesionarea unei suprafețe de teren către S.C. METALTIM S.A. Timișoara;
Tinand cont de solicitarea SC METALTIM SA inregistrata cu nr. DP2010-3198/25.03.2010;
Avand in vedere procesul verbal din cadrul sedintei din data de 20.04.2010 a Comisiei de Negociere cu tertii constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr.379/2010;
Avand in vedere procesul verbal din cadrul sedintei din data de 25.01.2011 a Comisiei de Negociere cu tertii constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr.379/2010;
Tinand cont de acordul SC METALTIM SA inregistrat cu nr.DP2011-001133/18.02.2011;
În baza art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art.2 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.140/25.03.2008 care va avea urmatorul continut:
"Obtinerea avizelor necesare si executarea acestor lucrari de constructii conform expertizei tehnice nr. 57 / 2003 , intocmite de catre S.C.H.I. STRUCT SRL , cade in sarcina societatii S.C. METALTIM S.A., care va suporta in exclusivitate toate cheltuielile aferente cotei parti de proprietate detinute de Municipiului Timisoara, iar lucrarile vor fi executate pana la data de 31.12.2011."

Art. 2: Se aproba modificarea art.9 alin.(3) pct.4 din contractul de concesiune nr.4/01.05.2008 incheiat cu SC METALTIM SA, care va avea urmatorul continut:
"4. sa suporte in exclusivitate toate cheltuielile aferente cotei parti de proprietate detinute de Municipiului Timisoara, necesare executiei lucrarilor care se vor executa pana la data de 31.12.2011."

Art. 3: Se aproba completarea art.9 alin.3 din contractul de concesiune nr.4/01.05.2008 incheiat cu SC METALTIM SA, cu punctul 6, care va avea urmatorul continut:
"6. sa achite contravaloarea lucrarilor pentru cota parte de proprietate din imobil ce revine Municipiului Timisoara."

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Compartimentului Control Intern
- Biroului Managementul Calității;
- SC METALTIM SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara