Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 41/17.03.1998
privind privind concesionarea unor bunuri catre S.C."ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" S.A. Timisoara, incheierea contractelor de prestari servicii si a contractului de incredintare directa a serviciilor de reparatii si intretineri.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0981675/10.02.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgenta nr.30 din 16.06.1997 privind reorganizarea regiilor autonome aprobata prin Legea nr.207 din data de 12.12.1997;
In baza Hotararii Consiliului Local nr.200/18.11.1997, privind reorganizarea Regiei Autonome "URBIS" ca societate pe actiuni S.C. "ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" S.A.;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit. (g), (h), (j) si (k) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se concesioneaza , spre administrare rentabila, catre S.C."ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC"S.A.Timisoara, drumurile, parcarile, W.C. publice, parcurile,
squarurile, acostamentele stradale si spatiile verzi in cvartale de locuit,
prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Concesionarea se efectueaza in schimbul unei redevente, a carei valoare
se stabileste prin contractul de concesiune care va fi incheiat intre parti,
potrivit Proiectului de contract anexat, care se aproba.

Art.2: Se aproba incheierea unor contracte de prestari servicii intre Primaria
Municipiului Timisoara si S.C."Administrarea Domeniului Public" S.A. privind
spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta , cimitire , stranduri si
locuinte.

Art.3:Se atribuie prin incredintare directa catre S.C. "Administrarea
Domeniului Public" S.A. lucrarile si serviciile de reparatii si intretinere
privitoare la spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta , cimitire
,stranduri si locuinte.

Art.4:Cu aducerealaindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Societatea Comerciala
"ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" S.A. Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. "ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" S.A. Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara