Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 549/24.10.2018
privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita prin Hotararea Consiliului Local nr.12/26.06.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-21257/12.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21257/12.09.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est - Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-21257/12.09.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 292 din 22.05.2018, privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, prin care Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse s-a reorganizat in doua structuri distincte : Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est , avand in coordonare Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest , avand in coordonare Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie II Vest ;
Avand in vedere atributiile comune ale celor doua structuri functionale, privind valorificarea spatiilor cu alta destinatie din evidenta Compartimentelor Spatii cu alta Destinatie I EST si II VEST prin inchiriere , atribuire directa si solicitarile de prelungire a contractelor de inchiriere in derulare este necesara modificarea componentei comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera a) si c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si modificata ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea componentei comisiei de de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 , astfel :
PRESEDINTE : FARKAS IMRE - Viceprimar, supleant ROBERT KRISTOF - administrator public
MEMBRI :
GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local
CIPRIAN STEFAN MIHOK - Consilier Local
GABRIELA POPOVICI - Consilier Local;
TARZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local;
FLORIN RAVASILA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est , membru supleant CALIN PARVA -consilier Biroul Cladiri Terenuri I EST;
MIHAI BONCEA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - membru supleant SIMONA BALAN - Sef Birou Locuinte;
LAURA MATEI - Consilier Biroul Cladiri Terenuri I EST ; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - consilier Birou Cladiri Terenuri I Est;
IONICEANU VIORICA -Consilier Compartiment Spatii cu Alta Destinatie I Est, membru supleant MARINELA BANDI - Consilier Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est;
DANIELA BEATRICE BOGYIS - Consilier Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie II Vest , membru supleant ELIZA COSTA - Consilier Birou Locuinte;
SORIN EMILIAN CIURARIU- Arhitect Sef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Sef Serviciu Certificate si Autorizari;
ANCA LAUDATU - Sef Serviciu Scoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR -Consilier Serviciul Scoli Spitale;
DANIELA STEFAN - Cosilier juridic Serviciul Juridic ; membru supleant ALIN STOICA - Consilier Juridic Serviciul Juridic;

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale ;
- Biroului Sport -Cultura ;
- Directiei Comunicare -Relationare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii ;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Directiei de Asistenta Sociala ;
- Membrilor Comisiei de analiza SAD;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara