Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 416/27.11.2007
privind modificarea Anexei 1 la Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-25891/20.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și a Regulamentului privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente;
În conformitate cu Legea nr. 265/2007 care modifica si completeaza Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere;
Având în vedere propunerea la intrunirea realizata in 19.09.2007 cu reprezentanti ai Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania - Filiala Timis, Sindicatului Independent al Taximetristilor Egali de Pretutindeni, Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi - Filiala Timis;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si ale Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere și Legii 102/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. (d) si alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Anexei 1 la Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003, în ceea ce privește modelul și dimensiunile ecusonului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Celelale prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2003- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și a Regulamentului privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente, rămân neschimbate.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Drumuri si Transporturi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara