Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Hotararea Consiliului Local 60/03.08.2016
privind modificarea componenței Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18888/01.08.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 43/02.02.2016 - privind modificarea componenței Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componența Comisiei de negociere cu terții constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012, care va avea următorul cuprins:

Dan Diaconu - Viceprimar ----------------------------- Președinte
Reprezentant Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse:
Laura Koszegi - Director ------------------------------ Membru
Pîrva Călin - Șef Birou Clădiri ------------------------ Înlocuitor
Reprezentant Serviciul Juridic:
Caius Suli - Șef Serviciu ------------------------------- Membru
Stoica Alin - Consilier Juridic ------------------------- Înlocuitor
Reprezentant Direcția Economică:
Steliana Stanciu - Șef Serviciu Buget ----------------- Membru
Dubleș Slavița - Responsabil Compartiment
Evidența Patrimoniului ------------- Înlocuitor
Reprezentant Direcția Urbanism:
Sorin Ciurariu - Director -------------------------------- Membru
Reprezentant Direcția Secretariat General:
Simona Drăgoi - Secretarul Municipiului Timișoara ---- Membru
Mohuț Gabriela - Șef Birou Asistare Consiliul Local --- Înlocuitor
Reprezentanți Consiliul Local:
Farkas Imre - Viceprimar ----------------------------------- Membru
Constantin Sandu - Consilier Local ----------------------- Membru
Robert Kristof - Consilier Local --------------------------- Membru

Secretar: - Dinu Diana - Consilier Superior Serv. Administrație
Locală;
- înlocuitor Cezar Lukacs - Consilier Superior
Serv. Administrație Locală.


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică prin Compartimentul Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara