Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 112/30.03.2010
privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1108/2000 încheiat cu FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI TIMIȘOARA, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Brașov nr.8


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-000063/03.03.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere cererea FEDERAȚIEI ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI TIMIȘOARA nr.10/11.01.2010 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.DP2010-000063/11.01.2010;
Având în vedere Contractul de închiriere nr.1108/2000 modificat prin Act Adițional nr.2/24.05.2001 și Act Adițional nr.3/23.03.2005 încheiat cu FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI TIMIȘOARA pentru spațiul cu altă destinație din Timișoara, str. Brașov nr.8
Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 09.02.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 288/2005;
Având în vedere Adresa Serviciului Administrare Imobile nr. DP2009-63/23.02.2010 și Adresa nr. DP2009-63/26.02.2010 a Serviciului Juridic; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.1108/2000 modificat prin Act Adițional nr. 2/24.05.2001 și Act Adițional nr. 3/23.03.2005 încheiat cu FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI TIMIȘOARA pentru spațiul cu altă destinație din Timișoara, str. Brașov nr.8, situat la subsol, având intrarea din stradă, format din 6 încăperi cu suprafața utilă totală de 112,01 mp. înscris în C.F. nr.13320 Timișoara, nr. top. 12143, în proprietatea Statului Român, în folosința Sfatului Popular al orașului Timișoara, pe o perioadă de 10 ani cu destinația de sediu federație și sediul Biroului de Consiliere pentru Cetățeni.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara