Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 148/12.06.2001
privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuție, verificare, recepție și decontare a lucrărilor de reparații la construcții și instalații, reparații capitale și investiții finanțate de la bugetul local pentru instituții de învățământ public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 5416/05.04.2001 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte și Comisiei pentru cultură, învățământ, turism și sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 166 al. 4 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 102/28.11.2000 privind preluarea de către Primăria Municipiului Timișoara a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar;
Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 2130/2000 privind numirea componenței Comisiei de preluare a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar;
În conformitate cu prevederile art.38 lit. (f) și (n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de promovare, execuție, verificare , recepție și decontare a lucrărilor de reparații la construcții și instalații, reparații capitale și investiții finanțate de la bugetul local pentru instituții de învățământ public conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducere la îndeplinire se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUȚIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara