Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 163/12.04.2005
privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in Timisoara, str. Pompiliu Stefu nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82005 - 2894/15.03.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere cererea nr. D82004 - 2894/17.05.2004 a Episcopiei Romana Unite cu Roma Greco - Catolica;
Avand in vedere procesul verbal al sedintei Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/1998 privind utilizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 07.10.2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pana la data de 11.01.2024 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat la parterul imobilului din Timisoara , str. Pompiliu Stefu nr. 5, in suprafata de 145,21 m.p., inscris în C.F. nr. 27690 Timisoara, nr. top 21636, proprietatea Statului Roman, catre Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, cu destinatia de biserica.
Art. 2: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pana la data de 11.01.2024 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat la parterul imobilului din Timisoara , str. Pompiliu Stefu nr. 5, in suprafata de 124,79 m.p. si curte interioara in suprafata de 289,00 m.p., inscris în C.F. nr. 27690 Timisoara, nr. top 21636, proprietatea Statului Roman, catre ORGANIZATIA KOLPING BANAT, cu destinatia de centru de zi pentru persoanele de varsta a 3 - a.

Art.3: Atribuirea spatiilor prevazute la art. 1 si art. 2 se va face conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 333/16.12.2003 pentru modificarea art. 1 si art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 62 din 25.03.2003 - privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara , str. Pompiliu Stefu nr. 5 catre Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, modificată și Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2003.
Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii Judetului Timis;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relatii Publice;
- Episcopiei Romane Unite cu Roma, Greco - Catolica;
- Organizatiei Kolping Banat;
- Mass-media locala.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIȘOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara