Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 182/18.05.2020
Privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2020- 6248/10 .03.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea burselor școlare, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6248/10.03.2020 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.05.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020-6248/10.03.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(1) și alin. (2), lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul Administrativ;
In temeiul art.196 alin.(1),lit.a) și art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat și numărul acestora pentru anul 2020, în limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Timișoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru anul financiar 2020 propunem cuantumurile burselor școlare pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului școlar - adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 luni, așa cum este prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr. 159/24.04.2017.
Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) și c) (bolnavi, orfani și venituri foarte mici), a burselor de studiu și a burselor de performanță, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) - care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de aproximativ 70% din numărul solicitat, în funcție de fiecare unitate de învățământ, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 40 de burse la această categorie, și aceste burse să fie acordate integral.
Procentul propus rezultă raportând suma aprobata in buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse și modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.
Vor fi acordate cu prioritate bursele sociale, bursele de studiu și bursele de perfomanță.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;;
- Direcției Generale de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli , Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara