Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 26/29.01.2019
privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii si valorificarii autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GPC si serie sasiu NMB67101513239526


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-1040/15.01.2019, privind oportunitatea Proiectului de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii si valorificarii a autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GPC si serie sasiu NMB67101513239526 - a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -1040 din data de 15.01.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-1040/17.01.2019- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 1040/15.01.2019;
Avand in vedere avizul Directiei - Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-1040/15.01.2019 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 226 din 10.05.2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport a 50 autobuze si a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea trasportului urban de calatori;
Avand in vedere adresa SC Omniasig Group SA nr. DD3794/22.03.2018 inregistrata cu nr. SC2018-007273 din 28.03.2018;
Avand in vedere Contractul de asigurare nr. 62/28.05.2015 incheiat de catre RATT cu SC Omniasig Vienna Insurance Group SA precum si art. 12 alin.12.8.1 din Conditiile generale ale Omniasig;
Vazand Raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Simonea Gheorghe la data de 17.09.2018;
Conform Ordonantei Guvernului nr.112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative teritoriale;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii a autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GPC si serie sasiu NMB67101513239526, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, aflat in administrarea SC Societatea de Transport Public Timisoara SA (fosta RATT).
Art.2: Procedura de scoatere din functiune, casare si dupa caz valorificare a autoturismului aratat la art.1 va fi pusa in aplicare prin grija SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art.3: Vanzarea autoturismului se va face pornind de la pretul indicat in Raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Simonea Gheorghe la data de 17.09.2018, iar sumele incasate prin valorificarea acestuia vor fi varsate la bugetul local si urmarite de Directia Economica.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timisoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA-ANCA BLOTIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara