Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 257/20.12.2016
privind aprobarea afilierii secției sportive "Motociclism" la Federația Română de Motociclism și înscrierea secției în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29468/05.12.2016, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 470/30.10.2016, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 47/02.02.2016 și 135/18.10.2016;
Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sport Club Municipal Timișoara, așa cum a fost el modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.135/18.10.2016;
Având în vedere Adresa din 03.11.2016, transmisă de către dl. Cazacu Cătălin, către Sport Club Municipal Timișoara, prin care a solicitat "înființarea ramurii sportive Motociclism";
În baza art.191 alin. (2) Cod Civil;
În baza prevederilor art. 21, alin. (3), art. 23, art. 24, alin. (1), art. 37 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 9, lit. d), art. 10, lit. d), art. 11, art.12, alin. (3), art. 16, art. 17, lit. d), art. 18, lit. d), art. 26 din Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fiziceși sportului nr. 69/2000;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă afilierea secției sportive "Motociclism" din structura "Sport Club Municipal Timișoara", la Federația Română de Motociclism.

Art. 2: Se aprobă înscrierea , în Certificatul de Identitate Sportivă nr. TM/A1/00002/2016, al Sport Club Municipal Timișoara, la Secțiunea Mențiuni: "Secții pe ramura de sport", secția sportivă "Motociclism".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Sport Club Municipal Timișoara".

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Clublui Sportiv Sport Club Municipal Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara