Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 141/27.04.2010
privind respingerea negocierii schimbului de terenuri intre Municipiul Timisoara si domnul Miza Mihai


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-8808/16.04.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Procesul Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 27.04.2010;
Având în vedere cererea domnului MIZA MIHAI inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2006 - 2151/27.10.2006;
Având în vedere Hotărârea nr.1/48/08.08.2006 a Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
Având în vedere Certificatul Suplimentar de Moștenitor nr.39 la C.M. nr.35/22.06.2005 BNP Cimpoesu Mihai Florin din data de 05.05.2008;
In baza Hotararii Consiliului Local nr. 162/29.05.2007 privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului Timisoara, cu terenuri proprietatea altor persoane;
Având în vedere procesul verbal din data de 16.02.2010 al Comisiei de negociere cu tertii constituita in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/2008 modificata de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr 66/2009 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) si art. 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind negocierea schimbului de terenuri între Municipiul Timișoara și domnul Miza Mihai , nu a întrunit condițiile impuse de dispozițiile art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge schimbul de terenuri, între terenul in suprafata de 15329 m.p. compusa din parcela cu nr. top. 8077 inscris in CF.nr.404800 provenita din conversia pe hartie a CF.nr.4358; nr. top. 8079/1/1 inscris in CF.nr.405092 provenita din conversia de pe hartie a Cf.nr 4358 si nr. top. 8081/1/1, inscris in C.F. nr. 405094 Timisoara, pe care se afla Uzina de Apa nr. 2 - 4 a S.C. AQUATIM S.A. proprietatea lui Miza Mihai si o suprafata echivalenta de teren, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, ce va fi identificata ulterior in parcela cu nr top.8107/1/1/1/1/1/1/1/1 ,inscrisa in CF.nr.409641,in suprafata totala de 115972mp,

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu si Serviciul Banca de Date Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituției Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Dl Miza Mihai;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara