Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 66/01.03.2011
privind cuantumul veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei și a veniturilor care nu se pot dovedi prin acte eliberate de autoritățile competente, în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.375/04.02.2011 al Direcției de Asistență Socială Comunitară, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În baza prevederilor art. 8 alin. (4) , alin.(6), alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/24.12.2010;
În baza prevederilor art. 21 și art.22 din Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 50/2011;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cuantumul veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Veniturile nete lunare obținute de către beneficiarii care prestează munci ocazionale sau primesc ajutor bănesc de la terțe persoane, vor fi declarate pe proprie răspundere de solicitanți.

Art.3:Bunurile mobile cuprinse în Anexa nr.5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001-poziția 2 sunt considerate de mare valoare dacă venitul care se poate obține din vânzarea acestora cumulativ depășeșete 3000 lei, iar valoarea acestor bunuri va fi declarată pe propria răspundere de către solicitanți.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistenta Sociala Comunitară Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice ;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Directiei Fiscale :
- Direcției Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara