Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 37/02.03.1998
privind corectarea capitalului social al Societatii Comerciale "PIETE" S.A. Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatele Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 30/1997 aprobata prin Legea nr. 207/1997;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.202/18.11.1997;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (h) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se corecteaza capitalul social al Societatii Comerciale "PIETE" S.A.,in
sensul ca bunurile cuprinse in Anexa nr.1, care face parte integranta din
prezenta hotarare, vor reveni in patrimoniul Consiliului Local al Municipiului
Timisoara.

Art.2: Capitalul social al Societatii Comerciale "PIETE" S.A.
in valoare initiala de 3.760.629.550 lei se diminueaza cu suma de 3.259.538.648
lei, in baza documentatiei prezentate de Regia Autonoma pentru Administrarea
Pietelor, Targurilor siOboarelor, care se anexeaza, si va fi in valoare de
501.090.902 lei conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Capitalul social se compune din actiuni nominative in valoare de cate
25.000 lei fiecare, potrivit prevederilor din statutul societatii.

Art.3: Hotararea Consiliului Local nr.202/18.11.1997 privind reorganizarea
Regiei Autonome de Administrare aPietelor, Targurilor si Oboarelor ca societate
pe actiuni S.C. Piete S.A. se modifica corespunzator cu prevederile din art.1
si 2. Art.4: Cu aducerea la indeplinirea prezenteihotarari se incredinteaza
Directia Economica , Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului
Timisoara si Societatea Comerciala "PIETE" S.A.Timisoara.Art.5: Prezenta
hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Societatii Comerciale "Piete" S.A. Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ION BALASOIU
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara