Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 399/26.10.2010
privind dezlipirea parcelei cu top nr. 1089/2/1/2 înscrisă în C.F. nr. 409452 provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 15815 și darea în administrarea Consiliului Județean Timiș a terenului în suprafață de 584 mp cu top nr. 1089/2/1/2/2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-25446/25.10.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. 13472/15.10.2010 a Consiliului Județean Timiș și Adresa nr. RU2010-1009/21.10.2010 a Instituției Arhitectului Șef;
Conform documentației topografice de dezlipire întocmită de S.C. GEOLINK S.R.L Timișoara, a parcelei cu top nr. 1089/2/1/2 - teren în suprafață totală de 1222 mp;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.359/29.09.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru Județean Multifuncțional" str. Sfântul Ioan nr.1 Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezlipirea parcelei cu top nr. 1089/2/1/2 înscris în CF nr. 409452 în suprafață totală de 1222 mp conform documentației topografice de dezlipire întocmită de S.C. GEOLINK S.R.L Timișoara în parcele:
- parcela cu top nr. 1089/2/1/2/1 în suprafață de 638 mp - domeniul public al Municipiului Timișoara;
- parcela cu top nr. 1089/2/1/2/2 în suprafață de 584 mp - domeniul public al Municipiului Timișoara;

Art.2: Se aprobă atribuirea în administrare fără plată către Consiliul Județean Timiș a terenului în suprafață de 584 mp cu top nr. 1089/2/1/2/2 în vederea edificării construcției "Centru Județean Multifuncțional" conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.359/29.09.2009.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Consiliului Județean Timiș;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara