Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 81/09.09.2016
privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA" în calitate de membru și desemnarea reprezentantului Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a membrilor asociației


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-19497/08.08.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere invitația nr.SC2016-18647/28.07.2016 a Asociației "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA", de adeziune a Municipiului Timișoara la asociație, în calitate de membru;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome, societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă adeziunea Municipiului Timișoara la Asociația "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA", persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, cu sediul în Timișoara, strada Ismail nr.8, camera 1, județul Timiș, potrivit Actului Constitutiv și Statutului Asociației prezentate în Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii cererii de sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori și înființarea parteneriatelor public - private cu scopul elaborării strategiilor de dezvoltare locală integrată, în conformitate cu Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art.2: Se aprobă numirea reprezentantului Municipiului Timișoara în Adunarea Gererală a membrilor Asociației "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA", în persoana Domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director Executiv Direcția de Mediu, Primăria Municipiului Timișoara.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Arhitectului Șef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Asociației "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA"
- Domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara