Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 549/28.11.2006
privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu Agenția SAPARD și extinderea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din imobilul din Timișoara, Piața Libertății nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82006-5430/17.11.2006 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Cererea D72006 - 5430/27.09.2006 a Agenției SAPARD Timișoara care solicită prelungirea Contractului de închiriere nr.1299/2001 și extinderea suprafeței închiriate cu o încăpere situată la etajul II al clădirii, în suprafață de 26,24 mp. care este folosită de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș,
Având în vedere Cererea D82006 - 3813/11.10.2006 prin care se solicită schimbarea denumirii în Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Centrul Regional 5 Vest Timișoara);
Având în vedere Adresa D72006 - 5429/27.09.2006 , a Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș, care renunță la o încăpere situată la etajul II al clădirii în suprafață de 26,24 mp., în favoarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Centrul Regional 5 Vest Timișoara);
Având în vedere Ordonanța de Urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD;
Având în vedere procesul verbal din data de 10.10.2006 al ședinței Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.34/1998;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
In temeiul art.46 alin.( 2 1 ) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă întocmirea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr.1299/2001 încheiat cu Agenția SAPARD Timișoara, pentru schimbarea denumirii chiriașului în Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Centrul Regional 5 Vest Timișoara), pentru extinderea suprafeței închiriate cu o încăpere în suprafață de 26,24 mp. situată la etajul II al imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timișoara, nr. top.298 și prelungirea Contractului de închiriere nr.1299/2001 pe o perioadă de 5 ani.
Ca urmare a extinderii suprafeței, obiectul contractului îl constituie spațiul construit în suprafață de 335,38 mp.; suprafețe locative folosite în exclusivitate: 9 încăperi în suprafață de 229,59 mp;.suprafețe locative folosite în comun: 13 încăperi (coridoare, grupuri sanitare, sală de ședință) în suprafață de 105,79 mp. din 566,28 mp.

Art. 2: Se aprobă întocmirea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr.591/2001 încheiat cu Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș, pentru reducerea suprafeței închiriate, cu încăperea în suprafață de 26,24 mp., situată la etajul II al imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timișoara, nr. top.298.
Ca urmare a reducerii suprafeței obiectul contractului îl constitue spațiul construit în suprafață de 549,73mp.; suprafețe locative folosite în exclusivitate: 24 încăperi în suprafață de 446,77 mp; suprafețe locative folosite în comun: 13 încăperi (coridoare, grupuri sanitare, sală de ședință) în suprafață de 102,96 mp. din 566,28 mp.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Consilier pentru Cetățeni;
- Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Centrul Regional 5 Vest Timișoara);
- Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUȘCAȘ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara