Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 87/09.03.2010
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 a Filarmonicii "Banatul" Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 227/06.01.2010 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Solicitarea cu nr. SC2010 - 227/06.01.2010 a Filarmonicii "Banatul" Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Potrivit Ordonanței Guvernului nr.21/ 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum si desfășurarea activității de impresariat artistic;
Conform Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6 lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Agenda manifestărilor culturale din anul 2010 a Filarmonicii "Banatul" Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă alocarea sumei de 564.000 lei de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" pentru manifestările culturale ale Filarmonicii "Banatul" Timișoara, prevăzute în anexă.
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Direcției Comunicare;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Filarmonicii "Banatul" Timișoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VERONICA BUMBUC
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara