Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 227/18.09.2001
privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători pe raza municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-14151/11.09.2001 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
În baza Adresei nr.6200/31.05.2001 a Regiei Autonome de Transport Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte și Comisiei pentru sănătate, protecție socială și mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.99/2000 - privind aprobarea tarifelor și subvențiilor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timișoara.
În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2000 - pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.36/2001 - privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tarifele la transportul urban de călători pe raza municipiului Timișoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.171/2001 - pentru modificarea tarifelor la transportul urban de călători în municipiul Timișoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică , Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Regia Autonome de Transport Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUȚE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara